Modul 2. Kattalar o‘qishi va kattalar auditoriyasiga dars berish

Kompetensiya:

 

Curriculum globALE dasturi bo‘yicha o‘qitilgan mutaxassislar taʼlim nazariyasini biladilar va o‘z di-

daktik faoliyatlari bilan bog‘lay oladilar. Ular kattalar o‘qishining motivatsion, psixologik va

ijtimoiy xususiyatlarini yaxshi biladilar va rejalashtirish va o‘qitish vaqtida ularni hisobga ola-

dilar.

 

Curriculum globALE dasturi buyicha o‘qitilgan mutaxassislar Curriculum globALE

 

• maktab taʼlimiga nisbatan kattalarni o‘qitishning asosiy xususiyatlaridan xabardor;

• shaxsni o‘qishni boshlashiga sabab bo‘lgan shaxsiy sabablarni aniqlay olishi va taʼlim oluvchilar-

ning motivatsiyasini oshira oladi;

• o‘rganishga halaqit beradigan to‘siqlarni aniqlash, imkon qadar ularga qarshi kurashish imkoniyatla-

rini aniqlay oladi;

• o‘quv jarayonining eng muhim psixologik modellari va ularning o‘quv jarayoni uchun ahamiyatliligi

bilan tanish;

• Taʼlim jarayonida barqaror yutuqlarga erishish uchun kattalar bilan rejalashtirish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri

aloqalar jarayonida turli yo‘nalishlardan foydalanishga qodir.