Modul 4. Kattalar taʼlimi metodlari

Kompetensiya

 

Curriculum globALE dasturi bo‘yicha o‘qigan muttaxasislar kattalarni o‘qitish metodlarini biladilar va mos keluvchi maqsadli guruhlar bilan ishlashda maqbul o‘quv natijalarga yetishishi uchun qo‘llay oladilar.

 

Kutilayotgan natijalar:

 

- kattalar talimi usullarining keng doirasi bilan tanishib chiqadi va ularning kuchli va zaif tomonlarini, cheklovlari va imkoniyatlarini tahlil qila oladi;

- kursning barcha bosqichlarida vaziyatga mos bo‘lgan tegishli usullarni tanlashga qodir;

- asosiy metodlar majmuasini tahlil qila oladi va mustaqil qo‘llaydi;

- tegishli maqsadli guruh bilan ishlashda barqaror o‘quv natijalariga erishish uchun usullardan foydalana oladidilar.

Siz ruxsatlar chegaralangan ushbu kontentga!